Zápis z jednání komise stavební a dopravní ze dne 8. 4. 2022