Zápis z jednání komise stavební a dopravní ze dne 6. 5. 2022