Zápis z jednání komise stavební a dopravní ze dne 2. 9. 2022