Zápis z jednání komise stavební a dopravní ze dne 7. 10. 2022