Zápis z jednání komise pro nakládání s majetkem MČ Praha-Libuš