Zápis z 4. jednání finančního výboru ze dne 13.6.2017, usnesení č. 9/2017