Zápis z 5. jednání finančního výboru ze dne 14.11.2016, usnesení č. 14/2016 - 17/2016