Zápis z 3. jednání finančního výboru ze dne 28.6.2016, usnesení č. 10/2016, 11/2016, 12/2016