Zápis z 1. jednání finančního výboru ze dne 21.1.2016, usnesení č. 1/2016 - 4/2016