Zápis z 6. jednání finančního výboru ze dne 27.10.2015, usnesení č. 13/2015 - 16/2015