Zápis z 5. jednání finančního výboru ze dne 7.9.2015, usnesení č. 11/2015 - 12/2015