Zápis z 2. jednání finančního výboru ze dne 16.3.2015, usnesení č. 2/2015 - 5/2015