Zápis z 1. jednání finančního výboru ze dne 26.1.2015, usnesení č. 1/2015