Zápis z 6. jednání finančního výboru ze dne 20.11.2017, usnesení č. 12/2017, 13/2017, 14/2017