Zápis z 1. jednání finančního výboru ze dne 8.1.2018, usnesení č. 1/2018, 2/2018, 3/2018,4/2018