Zápis z jednání komise stavbení a dopravy MČ Praha-Libuš ze dne 27. 4. 2018