Zápis z jednání komise stavbení a dopravy MČ Praha-Libuš ze dne 29. 8. 2018