Zápis z jednání komise stavbení a dopravy MČ Praha-Libuš ze dne 26. 10. 2018