Zápis z jednání komise stavbení a dopravy MČ Praha-Libuš ze dne 11. 1. 2019