Zápis z 1. jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Libuš konané dne 14. 1. 2019