Zápis z jednání komise stavbení a dopravy MČ Praha-Libuš ze dne 8. 2. 2019