Zápis z jednání Školské komise MČ Praha-Libuš ze dne 23.01.2019