Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha-Libuš konané dne 14. 1. 2019