Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha-Libuš konané dne 18. 3. 2019