Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Libuš konané dne 1. 4. 2019