Zápis z jednání komise stavbení a dopravy MČ Praha-Libuš ze dne 14. 6. 2019