Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Libuš konané dne 5.6.2019