Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Libuš konané dne 9. 9. 2019