Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Libuš konané dne 20.11.2019