Usnesení č. 119/2017 z jednání Rady ze dne 5. 6. 2017, včetně všech příloh.