Uzavření Klubu Senior

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR

jsou ode dne 12. března 2020 do odvolání

  • zrušena všechna setkání Klubu Seniorů a
  • zrušeny všechny výlety organizované Klubem pro členy Klubu Senior.

 

O změně budete informováni na webových stránkách městské části Praha-Libuš a na dveřích objektu Úřadu městské části na adrese K Lukám 664, 142 00 Praha 4 – Libuš.

Dále se o stavu provozu Klubu můžete informovat telefonicky u vedení Klubu senior.  

Za vedení Klubu Senior            pí Anna Mohylová v.r.