Informace o zajištění péče o děti do 10 let pro rodiče vybraných profesí dle usnesení vlády ČR

Informace o zajištění péče o děti do 10 let pro rodiče vybraných profesí dle usnesení vlády ČR viz přílohy:

  • Dopis OSŠ ÚMČ Praha-Libuš - Informace pro rodiče 17.3.2020 - pro ZŠ 
  • Usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření
  • Informace MŠT k usnesení vlády o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí.