Jak zacházet s rouškami v domáctnostech

Jak zacházet s rouškami v domácnostech:

·         Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.

·         Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.

·         Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).

·         V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.

·         Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Více zde: http://szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-2