Slovo starosty - Duben 2020

Vážení občané,

zvládneme to, spolu to dokážeme! Ano, píši o koronaviru způsobujícím nemoc covid-19, který ze dne na den mění naše životy, naše návyky, náš běžný život. Je to boj s neviditelným nepřítelem, a o to je to horší. O to více je třeba vzájemné solidarity, ohleduplnosti a dodržování nezbytných pravidel.

Dovolte mi v prvé řadě poděkovat paním ředitelkám, panu řediteli, učitelkám a učitelům! Nesli a nesou odpovědnost nejen za sebe, své rodiny, ale také za naše děti a jejich vzdělání. Speciální poděkování patří ode mě ředitelkám našich čtyř mateřských škol, které zachovaly racionální a klidný přístup i ve chvíli, kdy mnohé městské části začaly školky uzavírat hned poté, co se zavřely i školy bez ohledu na to, zda se rodiče mají jak postarat o své malé děti. Počet dětí nám ve školkách klesal a jsem rád, že jsme chod školek dokázali udržet až do chvíle, kdy primátor v souladu s nařízením vlády učinil opatření pro zajištění provozu školských zařízení pro rodiče zapojené v Integrovaném záchranném systému hlavního města Prahy. Poté jsme k uzavření předškolních zařízení přistoupili i my. Vážím si toho, že naše ředitelky, učitelky a nepedagogický personál školek zajistily provoz do posledního dne a byly pro naše děti a jejich rodiče oporou.

Další poděkování patří našim dobrovolným hasičům. Počet nakažených pražských profesionálních hasičů rostl každým dnem (k úterý 17. 3. to byli čtyři hasiči, k pátku 20. 3. už čtrnáct hasičů), dvě hasičské služebny byly uzavřeny a desítky profesionálních hasičů v karanténě. Do služby byly povolány obě naše jednotky, které sloužily v nutném počtu 3 + 1 hasič 24 hodin denně s požadavkem na minimální kontakt s ostatními, aby se případná nákaza nešířila dál. Počet služeb pro naše hasiče se neustále zvyšuje – zprvu měli libušští hasiči odsloužit 19 služeb, písničtí 15 za následující měsíc, ale s narůstajícím počtem nakažených profesionálních hasičů narůstal také počet služeb. Hasičům jsme zajistili za úřad oběd od restaurace U Hertlů a děkuji všem ženám, co hasičům napekly. Obě jednotky se podílely například na uhašení požáru střechy bytového domu na Praze 4 ve čtvrtek 19. 3., jehož dým byl vidět z Libuše i Písnice.

Přes Facebook jsem vyzval naše ženy, aby ušily roušky pro naše seniory. Ve věku nad 70 let máme zhruba 900 seniorů. Děkuji za neskutečnou solidaritu a pomoc všem ženám, co se do této výzvy zapojily. Každá rouška se počítá, každá se dostane k potřebným seniorům, ať už nám ženy donesou dvě roušky, nebo třicet, za každou jsme na úřadě nesmírně rádi. Díky vám všem, skvělé ženy! Na výzvu  okamžitě zareagovala také vietnamská komunita. Pan Giang Thanh, místopředseda Svazu Vietnamců v ČR a písnický občan, spolu se svými spolupracovníky naší městské části věnoval desítky bavlněných roušek pro seniory a stovky jednorázových pro naše strážníky či hasiče. Obratem jsem 300 jednorázových roušek předal řediteli Městské policie na Praze 12. Další desítky bavlněných roušek přinesly i další vietnamské ženy, jedna vietnamská rodina z Libuše včetně finančního daru na nákup ochranných prostředků. Z jejich slov vyplynulo, jak vážně současnou situaci prožívají a že nechtějí zůstat nečinní.  Byl jsem překvapen, kolik českých žen se zapojilo do šití roušek. Také naše vychovatelky, učitelky, ředitelky, aktivní senioři.  Patří jim náš velký dík. Za týden od výzvy jsme shromáždili přes tisíc roušek a 913 našim seniorům nad 70 let pomocí dobrovolníků doručili. Děkuji všem!

Senioři patří mezi nejohroženější skupinu obyvatel. Nemáme přehled o potřebách všech seniorů, a tak apeluji na vás, abyste se podívali ve svém okolí vpravo a vlevo od svého domu či na patře domu, kde bydlíte, a nahlásili nám na telefonní čísla 244 021 421 či 423, případně na 731 610 451, zda ve vašem okolí není nějaký osamělý senior, který potřebuje naši pomoc. Prosím, zapomeňme na případné spory či nesympatie z minulosti. Dnes jsou senioři nejvíce ohroženou, bezbrannou a často bezradnou skupinou obyvatel. Společnost je tak vyspělá, jak se umí postarat o ty nejzranitelnější. Apeluji na vaše svědomí, abychom se sice uzavřeli v karanténě ve svých domovech, ale současně otevřeli svá srdce ku pomoci bližním. Zvládneme to, spolu to dokážeme!

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice