Roušky pro seniory

Roušky pro seniory, které našily spoluobčanky, sousedky, učitelky a další ženy ochotné pomoci, jsou k dispozici zdarma na sekretariátu MČ Praha-Libuš ul. Libušská 35 nebo na Odboru správní s školství ul. K Lukám 664.