Potvrzení o trvalém pobytu dítěte k zápisům

Prosím, nechoďte na úřad pro potvrzení o trvalém pobytu dítěte nebo zapsaném pobytu dítěte na území městské části Praha-Libuš. Jednalo by se o nadbytečnou cestu i nadbytečnou návštěvu úřadu v době nouzového stavu.

Víme, že je toto hlavním kritériem pro přijetí do základních i mateřských škol zřizovaných městkou částí Praha-Libuš a v minulých letech školy tato potvrzení vyžadovaly.

V letošním roce ověřování těchto kritérií zajistí v rámci řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo k základnímu vzdělávání každá mateřská i základní škola samostatně skrze úřad městské části Praha‑Libuš.   

O skutečnosti, že si tento údaj budou prověřovat samy, informují školy v rámci vyhlášení zápisů.

Odb. správní a školství ÚMČ Praha-Libuš