Slovo starosty - Červenec

Vážení občané, i přes pandemii koronaviru se nám v uplynulých měsících podařilo zahájit některé investiční záměry: stavbu nové služebny městské policie v Zahrádecké ulici, stavbu garáží pro libušské hasiče, rekonstrukci ulice K Vrtilce a části ulic Na Konečné a L. Coňka. To, co nám nouzový stav časově zbrzdil, bylo pokračování architektonické soutěže na dostavbu písnické základní školy. Původní termín závěrečného hodnocení došlých návrhů jsme z konce dubna odložili na konec června. Chtěli jsme dát architektonickým studiím více času na vypracování jejich návrhů. Vyplatilo se to. V novém, prodlouženém termínu nám přišlo deset vizualizací. Naším cílem je přistavět nejen tolik potřebnou tělocvičnu, ale také šest tříd a další zázemí pro učitele a žáky. Z důvodu posunutí termínu jsme nestihli představit došlé návrhy ještě v červnu veřejnosti, jak jsme původně plánovali. Výstavu došlých návrhů uskutečníme v písnické škole v září a návrhy také uveřejníme v zářijovém vydání časopisu U nás. Myslím, že se máte na co těšit. Některé návrhy jsou poněkud extravagantní, ale hodnoticí komise vybrala po deseti hodinách intenzivní diskuze na první tři místa ty návrhy, které jsou po určitých úpravách realizovatelné a mohou naplnit naše očekávání při dostavbě písnické škole.

K létu pro mě neodmyslitelně patří letní kino. I letos k nám zavítá Kinobus Dopravního podniku hlavního města Prahy. Promítání se opět uskuteční na lukostřeleckém hřišti ve Skalské ulici od pondělí 13. 7. do čtvrtka 16. 7. Můžete se těšit na dva zahraniční filmy, ale také dvě skvělé české novinky z roku 2019 Láska přes prsty a Vlastníci, obě ve výborném hereckém obsazení. Vstup je zdarma, všichni jste vítáni. Děkuji Dopravnímu podniku hlavního města Prahy, že i přes současnou situaci pokračuje v této dobré tradici.

Zásluhou místostarosty Tomáše Loukoty jsme zachránili telefonní budku před radnicí, kterou hodlal její provozovatel odstranit. Odkoupili jsme ji od něj za symbolickou cenu a zřídíme v ní knihobudku. Uvnitř tohoto čísla naleznete grafické návrhy na její podobu od studentů střední grafické školy G.A.P. education, která je nájemcem v historické budově ZŠ Meteorologická. Budu rád, když si najdete čas a pomůžete nám hlasováním na webových stránkách www.praha-libus.cz vybrat ty nejvhodnější návrhy, jak by knihobudka mohla vypadat. Tímto střední grafické škole G.A.P. education a její ředitelce paní Jance Šteindlerové děkuji za spolupráci.

Na Libušské ulici u zastávky Jalodvorská byly zřízeny dva nové bezbariérové přechody. V době psaní tohoto úvodníku už byly stavebně dokončeny, čekalo se už jen na jejich přisvícení. Nechce se věřit, že příprava a realizace dvou přechodů může trvat až několik let, ale je to bohužel tak. Když už se po letech příprav podařilo sehnat všechna potřebná povolení a v září zhotovitelská firma začala se stavebními pracemi, musela je druhý den přerušit, neboť narazila na šlendrián z dob rekonstrukce Libušské ulice před čtrnácti lety, kdy optické sítě vedené v tomto úseku byly položeny v malé hloubce a nyní nám bránily ve zhotovení přechodů. Jednání mezi TSK Praha, tedy správcem komunikace, a správci optických sítí nakonec vedly k úspěšné dohodě a v červnu mohly být práce obnoveny. Tak ať přechody slouží a napomohou bezpečnějšímu přecházení frekventované Libušské ulice.

Všem školákům a našim pedagogům přeji pěkné prázdniny a vám všem hezké léto!

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice