Slovo starosty - září

Vážení občané, začalo září, které je oproti minulým letům zcela atypické. Návrat do školy se děje za podmínek, které se navíc průběžně mění a jsou do budoucna nejisté. Přeji našim dětem, rodičům, pedagogům a ostatním zaměstnancům škol a mateřských školek, ať to co nejlépe zvládnou. Za vedení našich škol prosím o maximální součinnost vás, rodičů.

Léto pro nás bylo obdobím mnoha investičních akcí, od drobných až po zásadní. Mezi ty drobné patří například úprava prostranství před poštou či oprava zbývajícího oplocení kolem Klubu Junior. Mezi ty větší patřila výměna střešního pláště na budově radnice/pošty, rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu C v ZŠ Meteorologická a ve 2. patře původní historické budovy ZŠ Meteorologická. V písnické škole jsme osadili nové okno v přízemí a v souvislosti s rekonstrukcí prostranství před školou i část plotu mezi školou a novým chodníkem. V MŠ K Lukám otevíráme novou přístavbu o dvou třídách, provedli jsme rekonstrukci vzduchotechniky a dokončujeme přeměnu zahrady.

Během léta průběžně pokračovala výstavba nové služebny městské policie, stavba garáží pro libušské hasiče a rekonstrukce ulice K Vrtilce. Až na drobné zádrhele většina akcí proběhla či probíhá podle harmonogramu.

Na konci srpna jsem se dozvěděl, že vedení České pošty zvažuje omezení provozní doby libušské pobočky z důvodu úspor. Minulý rok jsme ve spolupráci s poštou vnitřní prostory zrenovovali, pro pracovníky v rámci omezeného prostoru zajistili větší zázemí, pošta pobočku vybavila moderními přepážkami a nábytkem. Z naší strany jsme tak vytvořili předpoklady pro to, aby se jak zaměstnanci, tak zákazníci cítili dobře a pracovníci pošty mohli odvádět kvalitně svou práci. Radikální omezení pracovní doby je tedy velmi špatná zpráva. Aktuální pracovní doba je od 8:00 do 18:00 hodin, nově plánovaná od října je v pondělí a ve středu od 10 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek bude otevírací doba zkrácena do 16:00 hodin, k tomu všemu bude každý den mezi 12:00 a 13:00 hodin zavřeno. Již dnes se před osmou hodinou ranní často před poštou tvoří fronty a nápad zkrátit pracovní dobu tak, že se přes poledne pošta na hodinu zavře a ve třech dnech v týdnu uzavře již ve čtyři odpoledne, považuji za zlý sen. Pro mnoho našich občanů se tak tato pobočka stane časově nedostupnou, navíc vyšší koncentrace klientů ve zkrácené provozní době není v současné situaci žádoucí. Chtěl bych vás, vážení občané, kteří služeb této pobočky využíváte a nesouhlasíte s omezením provozní doby plánované od října, vyzvat k tomu, abyste svůj nesouhlas napsali na e-mailovou adresu: info@cpost.cz a v kopii na starosta@praha-libus.cz. Společně se pokusíme toto stanovisko zvrátit.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice