Zrušení Drakiády a Dnů zdraví

Zrušení Drakiády a Dnů zdraví

S ohledem na stále zpřísňující opatření proti šíření koronaviru se ruší akce Drakiáda a Dny zdraví na fotbalovém hřišti v Písnici v sobotu 3. října 2020.  

 

Možnost individuálního vyžití:

Pokud bude hezké počasí, bude otevřené okénko u hospůdky na hřišti a přístup na hřiště. 

Proběhnout se se svými draky mohou vaše děti tedy individuálně. Drobné odměny pro ně budou připraveny a mohou si je poté vyzvednout v místní restauraci. 

 

odbor správní a školství