Slovo starosty - Říjen

Vážení občané, na začátku září jsme rázně vkročili do podzimní druhé vlny probíhající pandemie. Již v druhé polovině září se ocitlo v karanténě několik tříd v ZŠ Meteorologická a na dvacet pracovníků školy. V karanténě také skončila většina strážníků městské policie, která každé ráno zajišťovala službu na frekventovaných přechodech pro chodce. Nechci vás zahlcovat negativními zprávami, jen vás všechny chci požádat o maximální ohleduplnost. Věřte, že naši ředitelé škol dělají maximum, a všechny rodiče chci poprosit, aby se snažili situaci pedagogům maximálně ulehčit. Po dohodě s řediteli škol jsme vypsali výběrové řízení na nákup více než čtyř desítek počítačů, které by v případě zavedení distanční výuky byly propůjčeny těm dětem, které by měly k distanční výuce obtížnější přístup. Všem občanům budeme opět zdarma vydávat dezinfekci. Zaregistrujte se na stránce www.praha-libus.hlasenirozhlasu.cz a všechny termíny obdržíte do e-mailu či do svého mobilu. Pro všechny seniory nad sedmdesát let máme k dispozici bavlněné roušky, pokud by jim chyběla či chtěli mít další na střídání. K dispozici jsou na úřadu městské části, na požádání je seniorům i rozvezeme. Stejně jako na jaře jsme připraveni propojit naše seniory s dobrovolníky, kteří jim mohou zajistit například nákupy potravin.

Před zahájením školy se podařilo dokončit dva nové přechody na Libušské ulici u autobusové zastávky Jalodvorská. Chtěl bych tímto poděkovat společnosti TSK Praha a jmenovitě panu Michalu Švadlenkovi, který dokázal překonat neskutečné komplikace, které se při výstavbě objevily, a tuto investiční akci dotáhl do konce. Před zahájením školy TSK také vyznačila čtyři parkovací místa K+R na Novodvorské ulici, která mají sloužit primárně pro rodiče, kteří vozí své děti do ZŠ Meteorologická. Pro vyšší bezpečnost přecházejících osob a zejména dětí byl vodorovným značením zvýrazněn přechod pro chodce na křížení ulic Meteorologická a Zahrádecká.

V polovině října bude rekonstruována vozovka Libušské ulice od mostu nad pražským okruhem po starou Písnici včetně rekonstrukce křižovatky na Cholupice. Plánovaný termín zahájení oprav je v pátek 16. října. Nebude možné se tudy dostat z Písnice do Dolních Břežan a zpět. Cesta do Cholupic a zpět bude průjezdná první tři dny od zahájení rekonstrukce. Zcela neprůjezdná by měla být cesta z Písnice na Cholupice v úterý 20. a ve středu 21. října, v těchto dnech nepojede ani autobus linky 113 z Písnice na Cholupice. Všechny autobusy budou ukončeny v Písnici. Drobný posun v termínech nelze vyloučit. Děkuji všem za pochopení.

Přeji vám v této nelehké době hodně sil a zdraví!

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice