Sdělení rodičům základních a mateřských škol na území městské části Praha-Libuš

Sdělení rodičům základních a mateřských škol na území městské části Praha-Libuš

Vážení rodiče,

aktuální situace staví před každého z nás, tedy i před zřizovatele, před ředitele škol a školek i před každého z Vás každý den zcela nové otázky. Před našimi řediteli stojí nyní otázka: jak plnit hlavní funkci – vzdělávání a jak současně naplňovat i další funkce – sociální. Ředitelé obou našich základních škol již zahájili se svými pedagogy nesmírně náročnou distanční výuku žáků napříč oběma stupni vzdělávání. Všichni si uvědomujeme, jaké nároky tento způsob klade současně též na Vás, na rodiče v poměrně častém modelu home office - s určitým počtem počítačů, notebooků či tabletů v rodině a také v bytě dané velikosti. Věřte, že si velmi vážíme Vaší spolupráce s pedagogy i Vaší obrovské podpory svým dětem v těchto naprosto mimořádných podmínkách. Děkujeme Vám.

V mateřských školách, kde bylo ponecháno rozhodnutí o dalším provozu na paní ředitelkách se souhlasem zřizovatele, musí ony denně se svými paní učitelkami vyvažovat klady i zápory obou způsobů řešení: jestli dále provozovat či naopak uzavřít školky a tím způsobit škody a problémy dalším rodičům, jež nebudou moci dále pracovat, ale budou ošetřovat své malé děti, které zůstanou doma.

Organizovat provoz mateřské školy i její jídelny a přitom dodržovat veškerá nařízení, měnit rozvrhy a obsazování služeb dle toho, jak který konkrétní zaměstnanec nebo dítě nastoupí do karantény či jak se z ní navracejí zpět do prostředí MŠ, to vše je velmi náročné. A to i přesto, že situace v MŠ se jeví dosud o něco méně vypjatá než na školách základních.

Na městské části Praha-Libuš si všichni velice vážíme nesmírného úsilí, které všichni společně vynakládáme. Vysoce oceňujeme přístup obyvatel celé městské části a máme skutečné pochopení pro sociální potřeby i nutnost zabezpečení obživy mnoha rodin.  

 

Vážení rodiče, aktuálně přijatá opatření mají trvat 14 dní. 

Vše je teď čerstvé, všichni sledujeme, jak se situace vyvine. Prosíme Vás tedy o tolik potřebný klid pro Vaše děti, prosíme o Vaši trpělivost. Budete napřímo tak jako dosud ze svých škol a školek vždy včas o všem informováni.

Dovolte popřát Vám, vážení rodiče, pevné zdraví i pevnou mysl a ještě jednou Vám poděkovat za spolupráci.

V úctě

Ing. Lenka Koudelková, v. r.

místostarostka pro oblast sociální, vzdělávání, školství a tělovýchovy

PřílohaVelikost
PDF icon Dopis rodičům286.16 KB