Slovo starosty - Prosinec

Vážení občané, jsme na konci občanského roku, jaký jsme si v tomto čase vloni rozhodně neuměli představit. I přes všechno nečekané a špatné se zkusme ohlédnout a najít na letošním roce to pozitivní. Na celkové hodnocení bude ještě času dost, ale s potěšením mohu napsat, že všechny klíčové investice, které jsme letos zahájili, jsme buď dokončili včas, nebo běží podle harmonogramu. Otevřeli jsme nový pavilon přístavby MŠ K Lukám, v létě jsme provedli velké množství rekonstrukcí ve školských budovách. V listopadu jsme dokončili rekonstrukci ulice K Vrtilce včetně prostranství před ZŠ v Písnici. Vzhledem k uzavření škol proběhla rekonstrukce s menšími kolizemi se školní výukou, než jsme původně předpokládali. Děkuji zhotoviteli, společnosti Strabag, a. s., za kvalitně odvedenou práci a vstřícnost vůči drobným změnám v projektu, které byly vzneseny ze strany městské části nebo přímo dotčenými občany. Máme nejen novou komunikaci, ale především bezpečnější přístup ke škole, neboť podél této ulice máme nově chodník. Všude tam, kde to bylo možné, je tak oddělen pohyb chodců od vozidel, a tedy zvýšena bezpečnost našich dětí při příchodu a odchodu ze školy. Z této stavby mám opravdu velkou radost, protože jsme o ni dlouho usilovali a pro pohyb dětí v Písnici je nesmírně důležitá.

Z velkých letošních investic úspěšně pokračuje výstavba nové služebny městské policie v Zahrádecké ulici a výstavba garáží pro Sbor dobrovolných hasičů v Libuši. Obě stavby budou dokončeny na jaře příštího roku. S detaily obou staveb vás seznámíme v některém z příštích čísel časopisu.

V listopadu jsme dokončili Fitpark v parku K Jezírku. Nechci na tomto místě jitřit další emoce, které tento cvičební kout vyvolal, ale faktem je, že odvolání na Magistrát proti tomuto parku odložila realizaci o více než rok. Věřím, že provoz ukáže, že mnohé obavy byly liché. Podobných hřišť je v celé Praze více než 60 a jsou vhodným doplněním míst, kam se lidé chodí ve městě rekreovat a kde mohou sportovat.

Ve spolupráci se střední grafickou školou G.A.P. education jsme proměnili nevyužívanou telefonní budku před úřadem u pošty na knihobudku. Snad si najde své pravidelné návštěvníky, kteří si zde budou vyměňovat knihy. Děkuji autorce vítězného grafického návrhu, studentce čtvrtého ročníku, slečně Elizabeth Lázňovské a také vám všem, kteří jste se v létě zapojili do ankety. Realizovaný vítězný návrh je velice zdařilý. Je radost do tvorby veřejného prostoru obce zapojit studenty. Osvědčilo se to a ve spolupráci budeme pokračovat.

Na jaře v první vlně koronaviru koloval na sociálních sítích vtip, zda je možné rok 2020 odinstalovat a nainstalovat znovu, poněvadž tahle verze je zavirovaná. Bohužel zůstalo pouze u hořkého žertu, celý rok se kvůli viru naše životy obrátily naruby. Většina z nás tak na něj nebude vzpomínat v dobrém, přesto mi dovolte Vám popřát co nejkrásnější a nejklidnější závěr tohoto roku. Prožijte advent a vánoční svátky narození Spasitele v kruhu těch, které máte rádi. I když děti možná naleznou pod stromečkem méně dárků než v minulých letech, nechť to ale není méně lásky a méně lidského porozumění. Vy, kteří můžete, otevřete nejen svá srdce, ale i peněženky potřebným kolem nás, kteří se ocitli v těžké životní situaci.

S přáním šťastného vykročení do lepšího roku 2021

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice