Uzavření objektu K Lukám 664 pro volnočasové aktivity po dobu nouzového stavu

UZAVŘENÍ

Po dobu vyhlášeného nouzového stavu je prostor objektu Městské části Praha-Libuš K Lukám 664  

uzavřen pro všechny volnočasové aktivity (knihovna, Klub Senior a další).

v. r. Ing. Jindřich Sochůrek, tajemník  Úřadu MČ Praha-Libuš