Úřední hodiny pro veřejnost s účinností od 15. února 2021

 Úřední hodiny pro veřejnost s účinností od 15. února 2021

Pondělí  :  8.00 – 12.00 hodin, 13.00 – 17.30 hodin

Středa :   8.00 – 12.00 hodin, 13.00 – 17.30 hodin

Odbor kancelář starosty -   261711380,  244471884
Odbor ekonomický -  244090100                                                      
Odbor správní a školství - 244021421, 244 021 423 (CZECH POINT, ověřování podpisů, evidence obyvatel)                                                      
Odbor správy majetku a investic -  244021426                                                     
Odbor životního prostředí a dopravy  - 244021425