Slovo starosty - Březen 2021

Vážení občané, dnešní prostor věnuji především občanům staré Písnice. Zastupitelstvo v únoru rozhodlo o vypsání Ankety o budoucnosti objektu čp. 317 při ulici K Vrtilce, kde dnes sídlí prodejna kol a kavárna Bikeclinic. Kdo sleduje aktivně dění posledních měsíců, ví, že část občanů staré Písnice sepsala petici, kde požadují ukončení stávajícího využití objektu a chtějí, aby městská část tento objekt pronajala pro prodejnu potravin. Druhá petice občanů naopak požaduje zachování kavárny a odmítá prodejnu potravin. První skupina se prezentuje prostřednictvím tzv. Písnických listů, které roznáší do schránek, druhá založila facebookovou stránku Za záchranu kavárny Bikeclinic v Písnici. Zastupitelstvo městské části v listopadu prodloužilo stávajícímu nájemci smlouvu o půl roku a nyní vyhlásilo anketu, v níž se lidé budou moci vyjádřit, zda má městská část ukončit spolupráci se stávajícím nájemcem a má vyhlásit výběrové řízení na prodejnu potravin, či zachovat stávající využití. Věřím, že zastánci i odpůrci kavárny povedou férovou kampaň a ve výsledku se v anketě vyjádří co nejvíce občanů. Zúčastnit se může každý, kdo má trvalé bydliště ve staré Písnici a ke dni konání ankety mu bude alespoň 18 let. S ohledem na stále nepříznivou epidemickou situaci se anketa neuskuteční dříve než na konci dubna či v první polovině května. Anketa bude mít povahu místního referenda, i když ze zákona nemůže být jako referendum označená (referendum by se muselo konat v celé městské části, nikoli jen ve staré Písnici). Lidé budou moci odevzdat hlasovací lístek v ZŠ v Písnici, kam jsou zvyklí chodit k volbám. Budou mít pochopitelně také možnost požádat úřad, aby jim umožnil odevzdat lístek do přenosné hlasovací schránky u nich doma. Navrhl jsem zastupitelům, aby byl výsledek ankety závazný. To bylo sice nakonec v diskusi zastupitelů odmítnuto jako nemožné, hlasováním následně neprošel ani můj návrh, který žádal zastupitele, aby k výsledkům ankety závazně přihlíželi. Přesto nepochybuji, že s ohledem na to, že jsme se tomuto problému při minulých čtyřech jednáních zastupitelstva věnovali několik hodin, budou zastupitelé k výsledku ankety přistupovat se vší vážností. Detailní informace přineseme v dubnovém čísle, úřad městské části zajistí roznos informací do schránek ve staré Písnici; kdo máte registraci v aplikaci Hlášení rozhlasu, dostanete informaci do mobilu či e-mailové schránky. Doporučuji všem se do této aplikace na stránce https://praha-libus.hlasenirozhlasu.cz/ registrovat, aby vám nic podstatného neuniklo.

Ačkoliv naše dvě základní školy fungují v omezeném režimu, máme do budoucna s oběma velké plány. V písnické škole dokončujeme s vítězem Architektonické soutěže na dostavbu školy studii, která bude základem pro územní řízení. Protože nám situace neumožňuje uskutečnit veřejné setkání, kde bychom studii představili široké veřejnosti a mohli na místě zodpovědět všechny dotazy, najdeme on-line platformu, jejímž prostřednictvím tuto vizi představíme občanům. Novinky chystáme i v libušské škole. Prostory původní budovy, které v uplynulých letech využívala střední grafická škola G. A. P. education, od nového školního roku již zcela převezme ZŠ Meteorologická. Získá tak další učebny a prostory pro své potřeby. Rád bych tímto poděkoval paní ředitelce Janě Šteidlerové z G. A. P. education za skvělou spolupráci v uplynulých letech a popřál vše dobré při rozvoji její školy. Společně usilujeme o to, aby nám hlavní město Praha svěřilo budovu školy bývalého SOU potravinářského v Písnici, kam by se střední škola od září přestěhovala. Školou povinných dětí přibývá a do budoucna tomu nebude jinak. Demografická křivka hovoří jasně – budeme potřebovat další a další třídy, a proto na rozšíření našich škol intenzivně pracujeme.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice