Oznámení o termínu a místě konání ankety

Výsledky ankety:

Výsledky hlasování v Anketě ze dne 12. 5. 2021 ve staré Písnici v okrsku č. 38002

Ve středu 12. 5. se v čase mezi 14:00 a 21:00 uskutečnila Anketa vyhlášená zastupitelstvem MČ Praha-Libuš. Zde jsou výsledky hlasování:

Výsledky Ankety ze dne 12. 5. 2021

„Má městská část Praha-Libuš ukončit spolupráci s nájemcem objektu K Vrtilce 317/64, kterým je společnost EMAP, s.r.o. a vypsat soutěž o nejvhodnější nabídku pronájmu tohoto objektu jako prodejny potravin?“

Počet osob zapsaných ve volebním seznamu:

1160

 

Počet vydaných hlasovacích lístků/účast

447

38,53%

Počet odevzdaných Anketních lístků:

447

 

Počet platných hlasů:

438

 

Hlasů ANO:

155

35,39%

Hlasů NE:

283

64,61%

 

Děkuji všem, kteří přišli a využili svého práva se Ankety zúčastnit. Děkuji úřadu městské části a členům okrskové komise za hladký průběh hlasování a rychlé sečtení výsledků.

Jiří Koubek, starosta MČ Praha-Libuš


 

Na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Libuš č. 5/2021 ze dne 17. 2. 2021
oznamuji konání ankety pro občany staré Písnice spadající do volebního okrsku č. 38002
(číslo okrsku podle posledních voleb z roku 2018)
k otázce využití objektu v ulici K Vrtilce 317/64, Praha 4 – Písnice
za splnění následujících podmínek:

Termín konání ankety:
Středa 12. května 2021 od 14:00 do 21:00 hodin

Místo konání ankety:
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, ulice Ladislava Coňka 40/3, Praha 4 – Písnice

Způsob hlasování:
Hlasovat se bude formou anketního lístku, který občané obdrží v den konání ankety v hlasovací místnosti školy.

Ankety se může zúčastnit:

  1. občan s trvalým pobytem ve volebním okrsku č. 38002, tj. v ulicích Bavorovská, Budilovská, Dubovická, Hoštická, Chvalšovická, Javorenská, K Mejtu, K Pomníku, K Vrtilce, Ke Březině, Ke Kašně, Klenovická, Křesanovská, Kváskovická, Ladislava Coňka, Libušská – větší část k.ú. Písnice, Lipovická, Lužská, Miřetická, Modravská, Na Konečné, Na Losách, Olšovická, Ostruženská, Písnické Zahrady, Předenická, Putimská, Rohanovská, Sedlovická, Švihovská, Těšovická, U Jednoty, Úbislavská, V Kálku, V Zákopech, Vacovská, Velká Lada, Vídeňská, Vltavická, Zátoňská.
  2. občan starší 18 let ke dni konání ankety.

Občanovi bude hlasování umožněno poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství ČR (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR). Občan hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Neprokáže-li občan výše uvedené skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno.

Pokyny pro hlasování mimo hlasovací místnost:
Občan, který chce hlasovat v anketě mimo hlasovací místnost, může svůj požadavek nahlásit v pracovních dnech od 5. 5. 2021 do 12. 5. 2021 od 8:00 do 12:00 hodin a dne 12. 5. 2021 rovněž od 14:00 do 18:00 hodin na telefonním čísle: 244 021 423.

Anketní otázka zní:

„Má městská část Praha-Libuš ukončit spolupráci s nájemcem objektu K Vrtilce 317/64, kterým je společnost EMAP, s.r.o. a vypsat soutěž o nejvhodnější nabídku pronájmu tohoto objektu jako prodejny potravin?“

Praha-Libuš dne 26. 4. 2021
Mgr. Jiří Koubek, v.r.
starosta městské části Praha-Libuš