Aktuální jídelní lístek na týden 31. 5. - 4. 6. 2021 - na dovoz obědů KPŽ

Aktuální jídelní lístek na týden 31. 5. - 4. 6. 2021 - na dovoz obědů organizací Kvalitní podzim života

poskytují na území městské části Praha-Libuš sociální služby,

které lze samostatně objednat.

Dovoz obědů je od 1. 6. 2021 určené skupině osob (viz specifikace) dotován městskou částí Praha-Libuš částkou 15 Kč plus DPH.

Dovoz obědů s příspěvkem

Městská část Praha-Libuš od 1. 6. 2021 přispívá obyvatelům s trvalým pobytem na území městské části z určené skupiny na dovoz obědů, které zajišťuje organizace poskytující na území městské části sociální a jiné služby – Kvalitní podzim života.

 • Příspěvek na dovoz stravy činí 15 Kč plus DPH.
 • Je vyplácen organizaci na základě dovezeného oběda a potvrzení, že daná osoba patří do určené skupiny osob.
 • Konkrétní jídla je třeba objednat nejpozději do pátku předchozího týdne na níže uvedeném telefonu dle aktuální nabídky (poprvé na webu dodavatele, městské části, na odboru správním a školství ÚMČ Praha-Libuš, poté je jídelní lístek zavážen s jídlem).
 • Každý klient z určené skupiny osob má nárok na dotování dovozu maximálně takového množství obědů v měsíci, kolik má daný měsíc dní.
 • V nabídce je výběr dovozu jídel minimálně od dvou dodavatelů a minimálně deseti jídel.
 • U organizace je možné si objednat jak čistě dovozy obědů, tak v návaznosti na dovoz oběda i sociální službu spočívající v podávání oběda a další sociální služby.
 • Určené skupiny občanů s trvalým pobytem na území městské části Praha-Libuš musí splňovat jedno z následujících kritérií:
  • klient starší 65 let
  • klient s přiznaným důchodem – starobním, invalidním, předčasným
  • občan v tíživé situaci na základě individuálního schválení služby zástupcem městské části Praha-Libuš (v případě potřeby posouzení této možnosti prosím kontaktujte přímo koordinátora sociální pomoci městské části pana Miloše Hájka: tel. 604 740 96, e-mail koordinatorpomoci@praha-libus.cz).
 • Všechny informace naleznete na webu městské části (www.praha-libus.cz) a u dodavatele služby na telefonu: 778 095 645 u paní Šárky Radilové, na e-mailu: administrativa.kpz@email.cz a na webu: www.kvalitnipodzimzivota.cz.

Šárka Fruncová Vlčková, odbor správní a školství ÚMČ Praha-Libuš