Slovo starosty

Vážení občané,

na konci srpna naši městskou část navštívil náměstek primátora hlavního města Prahy Petr Hlubuček. V radě hlavního města Prahy má na starosti bezpečnost, životní prostředí a rekonstrukce ulic. Protože je také dlouhá léta starostou městské části Praha-Lysolaje, radosti i starosti menších okrajových městských částí zná velice dobře. Navštívili jsme hasičskou zbrojnici libušských hasičů, kde si pan náměstek prohlédl dokončené a plně funkční garáže. Měl tak možnost pohovořit s hasiči, kteří v červenci pomáhali při odstraňování škod po tornádu v Moravské Nové Vsi. Následně si pan náměstek prohlédl téměř dokončenou novou služebnu městské policie v Zahrádecké ulici. Jako radní hlavního města pro bezpečnost ocenil nejen nové prostory pro městské strážníky, ale jako radní pro životní prostředí i zelenou střechu nové služebny. Nakonec jsme navštívili starou Písnici, kde jsme si zrekapitulovali, které komunikace čekají na svou rekonstrukci, a společně si prohlédli rybník Obecňák. Vedení hlavního města Prahy pod záštitou náměstka Petra Hlubučka připravuje projekty na adaptaci na klimatickou změnu pro dlouhodobě udržitelný život v Praze. Jedná se o desítky až stovky projektů, na které Praha v příštích letech vynaloží ročně stovky milionů korun. Pokud nezaspíme, jedním z těchto projektů může být i revitalizace rybníku Obecňák. Rámcově jsem představil nutné změny, které v souvislosti s rybníkem bude třeba podniknout. Samotná lokalita v okolí rybníku se panu náměstkovi líbilo natolik, že zcela neplánovaně mimo program a protokol požádal o možnost prohlédnout si privátní Komunitní centrum Jasoň a přilehlý statek, který je nejstarší budovou v Písnici. Podle jeho nadšených reakcí očekávám, že jakmile to čas dovolí, navštíví nás a starou Písnici opět a rád. K revitalizaci rybníku uveřejňuji uvnitř čísla samostatný článek a všechny zájemce zvu na veřejné projednání, které se uskuteční v úterý 12. října od 17:30 hodin v Komunitním centru Jasoň ve staré Písnici nedaleko rybníka Obecňák. Přijďte a ovlivněte místo v samém srdci staré Písnice, místo, které navazuje na nedalekou základní školu a jeho připravovanou dostavbu.

Září bylo bohaté na akce. Po třech letech se uskutečnilo veřejné fórum 10 priorit Libuše a Písnice v Klubu Junior, po roční pauze Jablkobraní v Libuši či Drakiáda v Písnici a veřejné setkání s obyvateli lokality Vrtilka. Na svátek sv. Václava jsme připravili požehnání zrenovovaného kříže za účasti duchovních otců z modřanské a kunratické farnosti. To vše mě naplnilo optimismem, že se vracíme zpět k běžnému životu, k osobnímu setkávání, k diskusím s vámi občany, které mi v době pandemie covidu tolik chyběly.

Na konci září jsme se pustili do renovace fasády budovy, kde sídlí pošta. Prosím o trpělivost a přijměte omluvu za přirozené zhoršení podmínek v okolí či vstupu do budovy. Po výměně střešní krytiny a rekonstrukce vnitřních prostor pošty v minulých letech došlo letos i na rekonstrukci fasády. Tato historická budova si naši péči zaslouží. Děkuji za pochopení.

Toto číslo se do vašich schránek dostane pravděpodobně několik dní před sněmovními volbami. Rád bych tímto poděkoval všem členům volebních komisí, kteří se podílejí na organizaci a sčítání výsledků voleb. Není to jednoduché nikdy, natož za ztížených podmínek kvůli proticovidovým opatřením. Zaslouží si velké uznání. Vás všechny ostatní pak prosím, abyste využili svého hlasovacího práva a přišli k volbám. U volební urny jsme si všichni rovni. Nepromarněte prosím svoji šanci ovlivnit život v naší zemi, nenechte za sebe rozhodovat druhé.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice