Slovo starosty - listopad

Vážení občané,

stane se to každému z nás: zapomeneme si koupit jízdenku či nezaplatíme pravidelnou měsíční platbu za službu, třeba zálohu na energii. Na pokutu či platbu následně zapomeneme, písemnou upomínku kamsi založíme a z původní částky 1 500 Kč se lehce stane dlužná částka v desítkách tisíc korun! A pak už je jen krůček k roztočení spirály dluhové pasti, cesta zpět bývá trnitá a často nemožná. Málo se to ví, není to ústřední téma v médiích, ale parlamentem prošla zásluhou několika poslanců iniciativa tzv. Milostivé léto. Název vychází z hebrejské tradice, kdy se padesátý rok odpouštěly dluhy a propouštěli se otroci. Přeneseně se začal tento princip používat i v moderní době. Princip Milostivého léta je jednoduchý: zaplaťte během tří měsíců exekutorovi původní dluh a navíc jen 908 korun na náklady, a tím je celý dluh splacen. Doporučuji všem, kteří máte na krku exekutora, obrátit se na specializované pracoviště, kde vám rádi poradí, třeba na linku pomoci Člověka v tísni 770 600 800 či e-mail jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz. Akce trvá od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022. Každý, kdo udělá chybu, si zaslouží druhou šanci, nepromarněte ji, prosím. Jde o jedinečnou akci, která se v příštích letech nebude opakovat. A nyní zpět k tématům naší městské části.

Na konci září pan farář Josef Pecinovský z Modřan a pan farář Vojtěch Smolka z Kunratic požehnali nově umístěný kříž v Písnici. Byl jsem překvapen, jak velký ohlas tato akce vyvolala. Děkuji všem, kteří se na ní podíleli a uměleckému kováři panu Petru Polákovi z Písnice za krásnou a citlivou rekonstrukci. Kdo jste dosud kříž u kovárny na rohu ulic K Vrtilce a Na Konečné neviděl, vřele vám procházku k němu doporučuji. Pro další roky naplánujeme rekonstrukci dalších dvou křížků, které se nacházejí na našem území – ve staré Písnici u Komunitního centra Jasoň, který je v dobrém stavu, a u Základní školy Meteorologická, který je naopak ve stavu zuboženém.

Potěšila mě také vysoká účast na všech zářijových a říjnových akcích, ať už šlo o Jablkobraní, Písnickou drakiádu, veřejné projednání budoucího využití volného pozemku v rezidenci Vrtilka, jednání o revitalizaci rybníku Obecňák či o veřejné projednání 10 priorit Libuše a Písnice. Akcí bylo skutečně mnoho, obdrželi jsme od vás desítky podnětů, kterými se zabýváme. Vážím si každého občana, který si čas udělal a přišel na některá z veřejných projednání. Přijali jsme desítky podnětů do pocitové mapy a několik podnětů do tzv. participačního rozpočtu, kam jste mohli posílat své nápady, které byste rádi realizovali ve veřejném prostoru.

Dovolte mi pozvat vás na blížící se tradiční akce, které se vloni kvůli pandemii neuskutečnily: svatomikulášské odpoledne v sobotu 4. prosince do Sokolovny. O týden dříve o víkendu rozsvítíme vánoční stromy. V sobotu 27. listopadu na sídlišti Písnice, v neděli 28. listopadu ve staré Písnici, vždy od 17 hodin. S ohledem na proticovidová opatření budou tentokrát obě akce bez ochutnávek vánoček, buchet a cukroví, tudíž vás nevyzývám, abyste letos napekli jako v minulých letech. Teplé nápoje budou k dispozici. Přeji vám všem klidný adventní čas.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice