Slovo starosty

Vážení občané,

spolu s prosincovým číslem časopisu U nás vám přinášíme i oblíbený kalendář vyzdobený obrázky našich dětí. Věřím, že vás pohled na svět očima dětí potěší a navodí tu správnou adventní atmosféru. Přejme si, aby se naplánované akce, které naleznete zaznamenané v kalendáři, v  příštím roce opravdu uskutečnily a nemuseli jsme je rušit, jako se tomu loni i letos bohužel u mnohých stalo.

Na podzim jsme se pustili do rekonstrukce nejstarší budovy v Libuši, která dnes občanům slouží především jako pošta, ale část prostor v ní má pronajatých prodejna optiky a nachází se v ní také zasedací místnost naší radnice. Novou střechou položenou před lety a novou fasádou tato budova doslova prokoukla. Protože jsme se do rekonstrukce pustili na sklonku stavební sezóny, nestihneme vše, co je třeba, ale hned na příští rok naplánujeme rekonstrukci vstupu do pošty. Tím se dokončí celková rekonstrukce včetně vjezdu do dvora za poštou, kde jsme nyní spolu s fasádou vyhotovili nový chodník podél budovy, aby při různých společenských příležitostech, jako jsou svatby či vítání občánků, měli občané důstojný přístup do zasedací místnosti.

Možná jste si všimli, že po dlouhé době se na Libušské ulici v centru Libuše objevily nové obchody a služby. Již v létě se na místě pobočky banky otevřel barber shop, v září pak Libušské lahůdky u Michala, v listopadu vznikl nedaleko oblíbených Perníčků obchod s „originálními dárky“ a nyní zahájilo činnost ještě květinářství naproti zdravotnímu středisku. Při veřejných setkáních a fórech občanů často zaznívají postesky, že v našem blízkém okolí je málo služeb a drobných provozoven. Některé tu jsou již delší dobu, jiné ukončily svou činnost, ale radost mám z toho, že po delší době zase jiné čtyři otevřely. Prosím, podpořte je svou návštěvou a nákupem, je smutné chodit kolem prázdných výloh s nápisem „k pronájmu“. Na podporu těchto provozoven v centru Libuše jsme požádali odbor dopravy Prahy 12 o stanovení vyhrazeného parkování na Libušské ulici mezi ulicemi Meteorologická a Dobronická v režimu parkování maximálně na 3 hodiny přes den. Tento dopravní režim před cca dvěma lety zavedli v Kunraticích při hlavní ulici a osvědčil se jim. I my se potýkáme s tím, že nám Středočeši ráno zaparkují auto při hlavní ulici, přestoupí na autobus a auto si vyzvednou zase až ve večerních hodinách. Blokují tak cenná parkovací místa, která mají sloužit především ke krátkodobému zaparkování a nákupu zboží či služeb. Využijí toho jistě návštěvníci i dalších zavedených provozoven, jako je papírnictví pana Poláka, nedaleké bistro a další.

Přeji vám všem krásný a požehnaný advent. Dopřejme dětem co nejkrásnější Vánoce, i pro ně to byl náročný rok. Nechť pandemie co nejméně zasáhne do vašich rodin, abyste si mohli nadcházející nádherné svátky co nejlépe užít. Stejně jako většina z vás jsem již otráven z neustále se opakujících špatných zpráv o pandemii a pozoruji, že názory ve společnosti se vyhraňují. Děkuji vám všem, kteří jste i v této nelehké době otevřeli svá srdce a pomáháte potřebným. Spousta tradičních charitativních akcí se nekoná, ale to neznamená, že druzí naši pomoc nepotřebují. Rozhlédněme se v závěru roku kolem sebe a najděme si každý svůj způsob, jak projevit solidaritu s těmi, kdo strádají. Dobročinných projektů je i ve virtuálním světě stále mnoho. Kdo chce, tak si svou cestu k druhým najde, a jistě se mu všechna ta radost a energie, které jim věnuje, násobně v dobrém vrátí.

Opatrujte se ve zdraví a prožijte šťastné a požehnané svátky narození Spasitele.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice